Civilförsvarsförbundet Växjö

Välkommen till Växjö Civilförsvarsförening! På den här sidan får Du information om vår förening och vår verksamhet. Vi finns även på Facebook under namnet Civil Växjö.

Här når Du oss: På den här texten får Du uppgifter om adresser, telefonnummer och kontaktpersoner.
Instruktörer förmedlas av Rolf Wimhed 070-20 24 552 eller e-post civilvaxjo@telia.com
Vill du sända post så är adressen, Rolf Wimhed Andvägen 11,  352 42 Växjö

 
Linné parken Växjö

Föreningens verksamheter:

Frivillig resursgrupp: Föreningen lämnar information om Växjö kommuns Frivilliga Resurs Grupp som heter Växjö kommuns  frivilliga insatsstyrka – KIS.

”HITTA Vilse”: Detta är ett projekt som riktar sig till förskola,- låg- och mellanstadieelever samt till deras föräldrar och kommunens skolorganisation. Inom projektet ges utbildning om hur man agerar om man kommer vilse i naturen.

Säkra Seniorer: Under denna flik lämnas information om äldres risker och hotbilder i det moderna samhället och hur de äldre kan minska sin utsatthet.

Hemberedskap: Hur väl förberedd är Du, och Din familj, på olika hot- och risksituationer.

Energiberedskap: Här får Du information om energiberedskap vid kriser inom samhällets infrastruktursystem.

Säkerhet till vardags och vid kris: Du kan här informera Dig om kurser med mera avseende bland annat säkerhet och överlevnad.

Första Hjälpen och H.L.R. +Hjärtstartare

Bli medlem: Här redovisar vi fördelarna med att vara medlem i Växjö Civilförsvarsförening.

En säkerhetsdevis som kan vara en bra tankegrund när Du gör Dina riskbedömningar.

Det som kan hända Det händer

PS! Om Du inte vet. Du gör hundratals riskbedömningar varje dag DS!

E-post: civilvaxjo@telia.com

Blad Vattenspegel