Civilförsvarsförening Älmhult

 

Välkommen till Älmhults Civilförsvarsförbund

Du som bor i ÄLMHULTS KOMMUN har fått en ökad säkerhet vid svåra påfrestningar på samhället.

Kommunen har tillsammans med ÄLMHULTS CIVILFÖRSVARSFÖRBUND  organiserat resursgrupper som kan stödja den kommunala ordinarie verksamheten för information och krisbearbetning.

Vid sådana här extraordinära tillfällen måste varje medborgare kunna mycket om sin egen säkerhet för att klara vardagens olika behov.

Civilförsvarsföreningen erbjuder utbildning i hur Du kan klara Dig själv i utsatta situationer Föreningens närvaro i kommunen och engagemanget för medborgarnas säkerhet och trygghet, skapar underlag för en positiv samverkan med kommunen i säkerhetsfrågor.

Trovärdigheten ökar i den takt som närvaron visas.

TILL HEMSKYDDARNA

I ÄLMHULTS KOMMUN

Du som utbildats och tillhör hemskyddet i ÄLMHULTS KOMMUN har också möjlighet att få påbyggnadsutbildning i bl.a. krisbearbetning och information.

Du kan därefter tillhöra resursgrupperna i Älmhult, som i utsatta situationer kan stödja den kommunala ordinarie organisationen för säkerhetsinsats.

Älmhults Civilförsvarsförening

har omkring 50 medlemmar.

Styrelsen leder verksamheten.

Vill Du ha kontakt med oss

se även ”Kontakta oss”

(Ansvarig för hemsidan: Kristina Svensson