Civilförsvarsförbundet Örkelljunga

Senaste nyheter

Ny sommarbild 2016
    Se översiktskarta var vi finns!

Civilförsvarsföreningen har genom avtal med Örkelljunga kommun åtagit sig att utbilda och öva Frivilliga-resursgruppens personal för dess uppgifter.

Varje kommun bör ha tillgång till en frivillig resursgrupp. Frivilliga resursgruppens viktigaste uppgift är att informera och stödja kommunens invånare i händelse av kris och att vara en kommunal resurs i beredskap.

  • Bemanna Trygghetspunkterna.
  • Ge råd om skyddsåtgärder
  • Bistå vid utrymningar

Civilförsvarföreningen har utbildat en Frivilig Resursgrupp (FRG). Den utgör en resurs som är beredd att, i händelse av kris, medverka till att information sprids till allmänheten och omvänt från allmänheten till kommunledningen.

Resursgruppen bemannar också  Informationsplatser, vilka kommer att upprättas då ett krisläge uppstår. Dessa Informationsplatser anpassas efter omfattningen av krisen och det geografiska läget.

oooOooo

MSB har en webbplats om risker och säkerhet i vardagsmiljö. Tanken med webbplatsen är att underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar. Sidan ger tips och råd om hur man förebygger olyckor och skador i hemmet.

>>> Klicka på länken för mer information från MSB

KRIS är per definition en oväntad händelse som utgör stor påfrestning på kommunens ordinarie verksamhet och kräver förstärkning. I beredskapshänseende ska kommunens ordinarie personal utgöra stommen, därefter inträder frivilliga, t ex FRG gruppen, med ytterligare hjälp.

Webbansvarig: ka.johlin@telia.com

Sidan uppdaterad 2020-12-03