Distrikt Jönköpings län

Välkommen till Civilförsvarsförbundet i Jönköpings län! Se våra föreningar nedan.

Civilförsvarsförbundet är en ideell organisation.

Vi arbetar med svenska folkets säkerhet, trygghet, skydd och överlevnad. En huvuduppgift vi har är att lära människor att klara sig i utsatta lägen. Den kunskapen lär vi ut genom korta kostnadsfria kurser.

Vi tycker att det är viktigt att människor i alla situationer är kapabla att ta ansvar för sig själva.

Vi bidrar också med Frivilliga Resurs Grupper, FRG, till kommunerna och blir på så sätt en del i samhällets krishanteringssystem. Det här uppdraget genomför vi i samarbete med MSB och kommunerna.