Civilförsvarsförbundet Smedjebacken

Välkommen till oss i Smedjebackens civilförsvarsförening

Långa elavbrott inträffar nu och då. Då är det bra att vara förberedd så att man ändå provisoriskt kan hålla sig med vatten, mat, ljus och värme.

Vår checklista ger exempel på vad du kan se till att ha hemma till nästa gång det blir elavbrott.

Kontaktinformation

Ordförande

Peter Danielsson

Sekreterare

Camilla Sandgren

FRG-ansvarig

Lars Andersson

Verksamhet

Föreningen hade årsmöte 7 mars 2024 kl18.00 på Brandstationen.

Diverse uppdrag

Utbildas hos räddningstjänsten