Distrikt Dalarna

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Dalarna! Vi arbetar med svenska folkets säkerhet, trygghet, skydd och överlevnad.

Hitta våra föreningar ovan och läs mer om vad vi erbjuder i utbildningar och annat.

Kontakt

Ordförande i Dalarna

Anna-Maria Dahlman

Uppdrag: FRG-ansvarig (F), FRG-ledare (F), Hjärtstartare (F), Instruktör (F), Instruktör 2:6 (F), Ordförande (D), Registeransvarig (F), Webbansvarig (F)

Kurs: Din trygghet!

Civilförsvarsförbundets kurser inom konceptet ”Din trygghet” består av fem olika delkurser med möjlighet att utöka varje delkurs med en extratimme i de fall där det bedöms nödvändigt för att anpassa kurserna till målgruppens förutsättningar.

Arbetsmiljölagen

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS 1999:7 FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD (gäller enligt Arbetsmiljöförordningen §18)

Arbetsmiljölagen