Information om Krisberedskapsveckan

Årets Krisberedskapsvecka genomförs vecka 39, 26 september – 2 oktober. På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer Civilförsvarsförbundet att medverka. Temat för i år är mat.

Idag tisdag 23 augusti har kansliet skickat ut information angående Krisberedskapsveckan till föreningar och distrikt. Alla dokument (inklusive QR-kod för våra webbutbildningar) går även att hitta på vår sida om Krisberedskapsveckan 2022. Här hittar du även mer information om kampanjen och viktiga länkar.

Stort lycka till med aktiviteter och engagemang under Krisberedskapsveckan!