Hemberedskap i strömlöst land

Kurs i Linköping om hur du förbereder dig för och klarar av ett långvarigt elavbrott.

Målet är att du efter kursen ska vara bättre förberedd för att hantera konsekvenserna av ett långvarigt elavbrott.

För att kursen ska bli så realistisk som möjligt genomförs den i hemmiljö med normal boendestandard. Det innebär att du och kurskamraterna bor i välutrustade stugor med wc, dusch och kök men som alla är beroende av el för att allt ska fungera normalt. Under kursen drabbas stugorna av ett elavbrott som bedöms pågå i minst en vecka. Det innebär att det uppstår en del problem som måste lösas och vi löser dem tillsammans i stugorna eller i storgrupp.  Det är med andra ord inte någon tävling utan syftet är att lära sig så mycket som möjligt genom egna upplevelser och tillsammans med andra.

Vi kommer att utgå från behoven av information, vatten, mat, värme, hygien, belysning och sömn och visa på olika lösningar som kan användas både i förebyggande syfte och under pågående elavbrott. Du får då tillfälle att pröva på olika lösningar under realistiska men lugna förhållanden.

Anmälan: Senast den 10 april 2019 

 

Kursens innehåll, b.la:

Samhällets krisberedskap
Information vid kriser
Vatten, behov, nödvatten, vattenförvaring
Mat, behov, matlagning, utrustning
Värme; behov, metoder, utrustning
Sömn, behov, möjligheter
Hygien
Belysning
Att vara förberedd

Plats: Glyttinge Camping, Linköping
Tid: Start fredag den 10 maj kl. 15.00, Slut söndag den 12 maj kl. 15.00
Kursledare: Jan Alsander, tidigare utbildningschef under många år i Civilförsvarsförbundet, numera pensionär och instruktör i förbundet. Jan är sedan 1992 även instruktör i Svenska Överlevnadssällskapet och har som sådan genomfört många överlevnadskurser i naturen. Han är utbildad mellan- och högstadielärare och har genomgått handledarutbildningen inom UGL.
Kostnad: 3 100 kr per person, inklusive försäkring, mat, boende och förbrukningsmaterial
Ålder: 16 år eller äldre. Yngre deltagare kan delta i vuxens sällskap.
Boende: delat boende i 4-bäddsstuga, medtag egna sänglinnen och handduk
Anmäl ditt deltagande i formuläret nedanför och betala in anmälningsavgiften på 3 100 kronor via bankgiro 444-0202 eller Swish 123 345 73 71, senast fem dagar efter din anmälan. Skriv ditt namn och hemberedskap i strömlöst land på inbetalningen.

 

Anmäl dig här

 

Inbjudan till kursen Hemberedskap i strömlöst land