Civilförsvarsförbundet fyller jämna år

30 januari 2017 var det exakt 80 år sedan Civilförsvarsförbundet grundades. Den 30 januari 1937 bildades Lyftskyddsförbundet, som var det ursprungliga namnet, i Stockholm.

Under 1936 hade en utredning arbetat med hur Sveriges luftskydd skulle organiseras. Utredningen föreslog bland annat att en nationell frivilligorganisation skulle bildas för att därigenom nå större effektivitet. För att visa på närheten till staten och för att förhindra militära tendenser deltog landets landshövdingar vid bildandet.

Till förste förbundsordförande valdes den då kände industrimannen och idrottsledaren, tidigare Asea-chefen direktör J. Sigfrid Edström. Edström innehade posten fram till årsmötet 1945.

Ett stort Grattis till Sveriges Civilförsvarsförbund på 80-årsdagen!

Här kan du läsa mer om förbundets historia: https://civil.se/om-oss/historia/.