Glöm inte anmäla ny medlemsavgift

Om stämman i er lokalförening beslutat om ny medlemsavgift måste detta anmälas senast den 15 december 2016. Detta för att den nya avgiften ska komma med på aviseringen som görs i början av januari. Förbundskansliet behöver också tid för att stämma av listor och för att skapa det underlag som behövs för utskicket. Kommer anmälan om ny avgift in efter den 15 december kommer därför den nya avgiften inte att komma med i aviseringen 2017.

Anmäl eventuell ny medlemsavgift på följande länk.