Max anmäl medlemsavgift

MAX anmäl medlemsavgift
– för nästkommande år

Här registrerar ni lokalföreningens årsavgift för nästkommande år.

Anmälan måste ske senast 15 december
året innan avgiften ska gälla

(är det en lördag eller söndag fungerar närmast följande vardag).

Avgiften ni lägger in i formuläret är inklusive de 50:- till förbundet
och 25:- till distriktet (totalt 75:-).

Enskild avgift: medlemsavgift till enskilda medlemmar
Familjeavgift– den avgift som ihopkopplade familjer skall betala in,
en summa för en familj oberoende av antalet personer som ingår i
familjemedlemsskapet. OBS, har ni familjer som ligger ihopkopplade
i max måste ni uppge en familjeavgift eller ta bort kopplingen på
dessa personer.

Om anmälan kommer in för sent kan avisering komma att ske med
samma medlemsavgift som föregående år. Vänligen respektera
tidsgränsen för att vi ska hinna producera tryckfil till tryckeriet i tid.

Aviseringen av medlemsavgiften skickas ut till medlemmarna
under januari månad. För obetalda medlemsavgifter skickas en påminnelse
ut i mars månad. Kom i håg att innan att ta bort de medlemmar som inte
betalat efter påminnelsen.

 

 

Formulär

Medlemsavgift nästkommande år

En avgift för alla familjemedlemmar som bor på samma adress

Uppgiftslämnare

Uppgiftslämnare

 

Den första gemensamma aviseringen för alla föreningar,
det vill säga hela Civilförsvarsförbundet, gjordes den 1 februari 2011.
Syftet är att förbättra kvaliteten på medlemsregistret och att avlasta
föreningarnas administrativa arbete, som i stället kan läggas på verksamheten.

 


Ansvarig för sidans innehåll: administration(at)civil.se