Några speltillfällen kvar för Blackout

Det finns fortfarande speltillfällen kvar när det gäller vårt krishanteringsspel Blackout. Spelet är kostnadsfritt och vänder sig till ungdomar i gymnasieskolan och på högstadiet. Spelet genomförs av en instruktör från Civilförsvarsförbundet och tar cirka 2,5 timmar att genomföra.  Hjälp oss att sprida information om detta till skolpersonal. Mer information finns på civil.se/kurser/blackout/