Remissvar ”Palett för ett stärkt civilsamhälle”

Civilförsvarsförbundet är en av de organisationer som getts möjlighet att inkomma med remissvar på betänkandet (utredningen) om ett stärkt civilsamhälle, ”Palett för ett stärkt civilsamhälle”, SOU 2016:13.

Förbundet konstaterar att betänkandet innehåller få konkreta förslag. Civilsamhället måste ses som en medspelare i samhällsbygget och inte som nu en leverantör till det offentliga.

Här kan du ta del av remissvaret i sin helhet: Länk https://civil.se/pressopinion/