Press och opinion

Här finns pressinformation och opinionsyttringar från Civilförsvarsförbundet.

Kvinna håller en iphone och i förgrunden syns en laptop

2024

SocialPolitik: REPLIK: ”Välkomna att bidra med er specialistkompetens”Förbundsordförande Anna-Maria Axelsson

LTZ: Debattinlägg: ”Vi behöver fler bönder i länet om krisen kommer”Förbundsordförande Anna-Maria Axelsson

Kontaktpersoner

Förbundsordförande

Anna-Maria ”Ammi” Dahlman

Generalsekreterare

Tomas Warberg