Utbilda dig till rådgivare i frågor som rör hemberedskap

Civilförsvarsförbundet söker dig som är intresserad av att fungera som rådgivare i frågor som rör hemberedskap. MSB har beviljat pengar till utbildningen som äger rum senare i höst. Du får viss ersättning under utbildningen men får räkna med att senare göra det mesta av arbetet ideellt. Länk