Rekryteringsstöd för Hitta Vilse-klubben

Rekryteringsstöd för Hitta Vilse-klubben

Två flygblad har tagits fram som kan delas ut i samband med utåtriktade aktiviteter. Bladen berättar om Hitta Vilse-klubben och vänder sig till barnen och deras föräldrar. Det ena är fokuserat på sommaren och vår pågående teckningstävling. Det andra är allmännare hållet och fungerar under hela året.

https://civil.se/medlemmar/foreningsverksamhet/