Var uppmärksam på avvikande beteende

2011 sprängde en terrorist sig i hörnet av Bryggargatan och Drottninggatan, den senare en av Stockholms mesta shoppingstråk. Terroristen hade nog tänkt att fler skulle följa med in i döden men turligt nog så gick något fel med laddningen och han lyckades bara döda sig själv.

I samband med sprängningen intervjuade tidningen Civil Ingemar Byström, mångårig krisinstruktör, tidigare verksamhetsledare samt konvojledare i Bosnien krigsåren 1992-1993. Byströms råd var att vara uppmärksam på avvikande beteende, ta sig från platsen och larma polisen.

– Den samlade erfarenheten visar att individer som är på väg att genomföra kriminella handlingar har en extremt hög stressnivå. Bara genom att se deras ansikten eller sätt att agera kan man snabbt dra slutsatsen att något är på väg att hända, sa Ingemar Byström då.

Han sa också att terroristernas mål är att skapa oro och panik men vi ska ändå fortsätta att leva som vanligt. Trots allt har vi en hög säkerhet i Sverige.

Att helt förhindra dåd liknande de i Bryssel är nog omöjligt om vi inte gör likt totalitära regimer och inför angivare i alla delar av samhället. Och knappast är det en sådan diktaturstat vi vill omvandla det fria Sverige till. Se bara på Kuba under Barack Obamas besök där människor kan prata om att de är glada över besöket men inte vågar kommentera presidentens kommentarer om frihet för alla människor. De räds konsekvenserna när strålkastarna från tv-kamerorna slocknat och den kubanska säkerhetspolisen åter är på fötterna.

De tre förmodade terroristerna från terrorsekten Daesh/Isis som nu visas på övervakningsbilder från flygplatsen i Bryssel ser ut som tre vanliga killar som ska ut och resa. Det enda som på bilderna visar att de har andra syften är varsin svart handske, på två av dem, som misstänks dölja avtryckaren till bomberna. De flesta av oss är kanske lite stressade på flygplatsen och har svårt att upptäcka en sådan detalj hos våra medresenärer.

Civilförsvarsförbundet, som kanske enda svenska frivilligorganisation, har antagit en proposition där förbundet ska arbeta förebyggande mot radikalisering genom bland annat informations- och kunskapsspridning. Utifrån propositionen har förbundet tagit fram en studieplan vid studiecirklar. Studieplanen hittar du här.

Bild: Platsen där terroristen sprängde sig 2011 i hörnet av Bryggargatan och Drottninggatan i centrala Stockholm. Foto: Anders J Andersson