Civilförsvarsförbundet vidtar kraftfulla åtgärder för att säkra verksamheten

Civilförsvarsförbundet har drabbats hårt av den nya organisationsstödsmodell som infördes 2011. Över en natt tappade förbundet 65 procent av organisationsstödet. Efter även lägre uppdragsvolym av de statliga uppdragen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har intäkterna minskat ännu mer. Detta tillsammans med krav från MSB på återbetalning av uppdragsmedel för 2014 gör att Civilförsvarsförbundet måste vidta kraftfulla åtgärder för att rädda verksamheten. I det inriktningsbeslut som förbundsstyrelsen fattat, ingår MBL-förhandlingar om att minska personalorganisationen med drygt hälften av de 18 medarbetarna. I samband med detta har Civilförsvarsförbundet tillställt inrikesminister Anders Ygeman en skrivelse där förbundet redogör för den uppkomna situationen.

Skrivelsen till inrikesministern och frågor och svar hittar du här under ”De senaste  debattartiklarna/skrivelserna/remissvaren”.