Beslut om återbetalning kontraproduktivt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beslutat att Civilförsvarsförbundet ska återbetala del av medel som erhållits ur 2:4-anslaget för 2014. Civilförsvarsförbundet anser att beslutet är kontraproduktivt och ger ökat administrativt arbete som tar resurser från verksamhet som gör skillnad. Läs mer om Civilförsvarsförbundets syn på MSB:s beslut: Länk.