Minimerar riskerna

En bostadsrättsförening i Solna med 51 lägenheter har minimerat risken för att en brand eller hjärtstopp ska innebära en dödlig utgång. I varje trappuppgång har en pulversläckare och hjärtstartare placerats ut för möjlighet till snabba insatser.

Trots att omkomna i flerbostadsbränder minskar och antalet som överlever hjärtstopp ökar finns det mer att göra. Under 2014 omkom 34 stycken till följd av brand i flerbostadshus och ca 70 % av hjärtstoppen inträffade i ett hem. Med rätt utrustning i trappuppgången minskar risken för dödlig utgång, något som en bostadsrättsförening i Solna har införskaffat.

Valet av brandsläckare föll på pulversläckare på grund av dess släcktekniska skäl med god släckeffektivitet per kilo och att den är relativt underhållsfri jämfört med en skumsläckare som kräver regelbundna omladdningar.

Den hjärtstartare som placerats ut i samtliga trappuppgångar är Zoll AED plus, samma hjärtstartare som Civilförsvarsförbundet förmedlar. Hjärtstartarens inbyggda stöd för hjärt- lungräddning och tydlighet, båda ljudligt och visuellt, bidrar till ökad kvalitet vid användande vilket ökar chanserna att den drabbade överlever.

Att det finns en hjärtstartare och brandsläckare i varje trappuppgång bidrar till att insatsen vid en brand eller hjärtstopp, oavsett var det inträffar i bostadsrättsföreningens lokaler, kan påbörjas tidigt. Något som ökar chansen för en god utgång om olyckan är framme.

Läs mer om hur ni kan införskaffa en hjärtstartare här

Boka en utbildning i hjärt- lungräddning för din bostadsrättsförening här

Läs mer om brandsläckare hos brandskyddsföreningen

Text: Joel Sundberg
Foto: Anders M. Johansson