Hur organiserades frivilliga vid skogsbranden?

Rapporter från skogsbranden i Västmanland förra sommaren har visat på att de frivilliga hade en viktig roll i arbetet. Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum RCR ska därför under tre år bedriva ett forskningsprojekt på området för att se hur frivilliga organiserades vid bekämpningen av skogsbranden.

Tack vare det stora antalet frivlliga som deltog i arbetet har branden skapat ett stort intresse bland forskarna. Ett av de forskningsprojekt som har beviljats medel av Forskningsrådet Formas är forskningsprojektet Organisation av frivilliga vid krishantering.

– Vi tänker studera i vilken grad och på vilket sätt tre olika typer av frivilliga aktörer engagerades, organiserades och integrerades i bekämpningen av den stora skogsbranden i Västmanland, säger Roine Johansson, professor vid mittuniversitetets risk och krisforskningscentrum RCR, till mittuniversitets webbplats.

Läs mer på miun.se

För en tillbakablick på Frivilliga Resursgruppens insats under skogsbranden: Frivilliga resursgruppen ett viktigt komplement vid skogsbranden i Sala

Text: Joel Sundberg
Foto: Frivilliga Resursgruppen Västerås