Konferens om samverkan

På tisdagen var det dags för årets andra samverkanskonferens angående frivilliga förstärkningsresurser tillsammans med bland andra Försvarsutbildarna, Landstinget, kommunen samt flera andra frivilliga försvarsorganisationer.

Den här gången var det Linköping som fick äran att hålla konferensen och på bilden, som är tagen av vår utbildningschef Jan Alsander, syns Ove Ånhed som är verksamhetsledare i Jönköping och i Östergötland, samt Anna Torndahl från Försvarsutbildarna.

Syftet med konferenserna är att informera och utbilda alla de nämnda aktörerna i under vilka former frivilliga förstärkningsresurser kan organiseras, utbildas, övas och medverka i krisberedeskapen under allvarliga händelser, främst på regional nivå. Goda exempel från olika län är ett viktigt inslag.

Inför år 2014 har vi fått ett förnyat uppdrag att genomföra de regionala samverkanskonferenserna i sju nya län, och kvar är nu Jämtland, Skåne, Värmland, Stockholm, och Södermanland.

Läs mer om konferenserna här