Samverkan angående frivilliga förstärkningsresurser

Samverkanskonferens om frivilliga förstärkningsresurser Västra Götalands län

 

Samverkanskonferens om frivilliga förstärkningsresurser i Västra Götalands län

Onsdagen den 2 november 2016 arrangerar Civilförsvarsförbundet och Länsstyrelsen i Västra Götaland en konferens för att öka kunskapen om hur krisberedskapsaktörer i länet kan ta hjälp av frivilliga förstärkningsresurser vid en kris i samhället.

Länsstyrelsen och MSB ser frivilliga försvarsorganisationer som utvecklings- och samarbetspartners i arbetet för att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Kommuner, länsstyrelser, landsting och andra myndigheter kan på många sätt dra nytta av den kunskap och förmåga som finns hos frivilliga försvarsorganisationer. Målet är att krisberedskapsaktörer ska få större kunskap om vad organisationerna kan bidra med utifrån de identifierade risker som finns i länet. Samtidigt som de frivilliga försvarsorganisationerna behöver få kännedom om hur och vad de kan hjälpa till med utifrån de behov som finns?

Innehåll

  • Varför behövs frivilliga i krisberedskapen
  • Länsstyrelsens syn på risker och behov i länet
  • De frivilliga försvarsorganisationerna och deras förmågor
  • Frivilliga förstärkningsresurser i länet
  • Presentation av konceptet FRG och goda exempel på hur en kommun kan använda FRG
  • Regional förstärkningsgrupp i Västra Götaland
  • 30-minutersmetoden- en metod för att möta och organisera spontant frivilliga

Praktisk information

Målgrupper: Ansvariga för säkerhet och krishantering inom kommuner, myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Tid:                 Tisdagen den 2 november kl.10.00-15.30.

Fika och registrering från kl. 09.30

Plats:               Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde

Avgift:             Kostnadsfritt, fika och lunch ingår.

Anmälan:        Senast 19 oktober.

Kontakt:         Jan Alsander, 070-564 26 79,

e-post:jan.alsander(at)civil.se

 

Deltagandet i konferenserna är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat.

 

(ååååmmdd)