TV-inslag om Landräddningen

SVT Västnytt gjorde tidigare ett inslag om Landräddningen och dess skarpa test i Västerås. Nu kan du se inslaget på civil.se. Inslaget ligger kvar till 31 oktober 2014.Du kan även se inslaget på vår sida om Landräddningen: civil.se/landraddningen/

Landräddningen Anders M II 280