Kampanj ska få fler att donera sina organ

Sverige behöver fler organdonatorer. Behovet är långt större än tillgången. Därför vill Civilförsvarsförbundet medverka till att fler anmäler sig till donationsregistret.

– Civilförsvarsförbundet utmanar nu Sveriges frivilligorganisationer med målet att fler människor ska ta ställning för organdonation, säger generalsekreterare Anders M. Johansson.

Ett sådant ställningstagande kan ske genom att anmäla sig till donationsregistret, fylla i ett donationskort som man bär med sig eller genom att informera sina anhöriga. Fördelen med donationsregistret, som drivs av Socialstyrelsen, är att sjukvården vet den avlidnes vilja och snabbt kan flytta organ till behövande patienter.

Gå in på Civilförsvarsförbundets sida civil.se/organ så får du veta mer om organdonation.

Det finns bara en död

Sedan 1988 gäller i svensk lag att man är död när blodcirkulationen upphört till hjärnan. Två undersökningar görs med minst två timmars mellanrum innan dödförklaring. Då är redan alla hjärnceller döda och man är kort och gott död.

Det finns alltså ingen risk att sjukvården börjar skära ut organ innan döden blivit bestående. Alternativet till organdonation är aldrig fortsatt vård utan den ska avbrytas snarast efter döden.

Det är bara när någon dör, som vårdas på en intensivvårdsavdelning med respirator, som organen kan tas tillvara. Kroppen syresätts så länge det behövs för att rädda organen, normalt i max 24 timmar.

Genom att donera hjälper man en medmänniska

Text: Anders J Andersson

Källa: Socialstyrelsen

Till pressmeddelandet (utsänt 5/10 2012: https://civil.se/blog/2012/10/05/folk-lider-i-onodan-civilforsvarsforbundet-utmanar-sveriges-frivilligorganisationer-for-att-fler-ska-ta-stallning-for-organdonation/