Folk lider i onödan – Civilförsvarsförbundet utmanar Sveriges frivilligorganisationer för att fler ska ta ställning för organdonation

Behovet av organ för transplantation är större än tillgången. Dessutom minskar antalet organdonatorer jämfört med förra året. Civilförsvarsförbundet utmanar därför andra frivilligorganisationer att ta ställning för organdonation.

 

– Folk lider och dör i onödan. Organdonation är inte bara en fråga för sjukvården och patientorganisationerna. Vi måste uppmärksamma behovet och alla som kan måste hjälpa till. Nästa gång kan det vara en själv som drabbas, säger generalsekreterare Anders M. Johansson.

Civilförsvarsförbundet uppmanar alla sina medlemmar som har möjlighet att ta ställning för organdonation. Samtidigt utmanas alla frivilligorganisationer att göra samma sak med sina medlemmar. Målet är att många fler ska ta ställning för organdonation. Det gagnar oss alla.

Den 5 juli i år fanns 1.501.152 personer registrerade i donationsregistret. Den 4 oktober hade antalet minskat till 1.494.186 individer. Det vanligaste organet som doneras är njurar följt av lever och hjärta. Men det finns även behov av vävnader som hornhinnor och hörselben, för att nämna några exempel.*)

Ett ställningstagande för donation kan ske genom att anmäla sig till donationsregistret, bära med sig ett donationskort eller informera sina anhöriga.

*) Källa: Socialstyrelsen

Kontaktuppgifter:
Anders M. Johansson**), Civilförsvarsförbundet, generalsekreterare, 070-647 560 95

Anders J Andersson**), Civilförsvarsförbundet, kommunikationsansvarig, 070-540 15 65

**) Registrerad i donationsregistret.