Civilförsvarsförening Sölvesborg

Välkommen till Civilförsvarsföreningen Sölvesborg!

Civilförsvarsförbundet finns för att du och alla andra i Sverige, ska kunna klara av en krissituation. Vi arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad. En av våra viktigaste uppgifter är att lära människor att klara sig i utsatta lägen.

Vi ställer också upp och hjälper till i nödlägen där samhällets ordinarie resurser inte räcker till, i så kallade FRG-grupper.

Kontakta oss

Webbansvarig

Andreas Karlsson

Uppdrag: FRG-ledare (F), Webbansvarig (F), Kassör(F)