Civilförsvarsförbundet Sölvesborg

Välkommen till Civilförsvarsföreningen Sölvesborg!

Civilförsvarsförbundet finns för att du och alla andra i Sverige, ska kunna klara av en krissituation. Vi arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad. En av våra viktigaste uppgifter är att lära människor att klara sig i utsatta lägen.

Vi ställer också upp och hjälper till i nödlägen där samhällets ordinarie resurser inte räcker till, i så kallade FRG-grupper.

Kontakta föreningen

Ordförande

Ziss Stålhandske

Sekreterare

Hjördis Stefansdottir

Webbansvarig

Andreas Karlsson

Kontakta FRG

FRG-Ansvarig

Hjördis Stefansdottir

FRG-Ansvarig

Maria Karlsson

FRG-Ledare

Andreas Karlsson