Civilförsvarsförbundet Karlshamn

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Karlshamn!

Vi kan erbjuda kurser för vuxna, ungdomar och barn. De flesta av våra kurser är kostnadsfria för dig. Vi ställer också upp och hjälper till i nödlägen där samhällets ordinarie resurser inte räcker till, i så kallade FRG-grupper.

Är ni intresserade av hemberedskap, hjärtstartare, utbildning i hjärt- och lungräddning eller någon av våra andra kurser är ni välkomna att höra av er till ordföranden i föreningen.

Läs mer om Karlshamns förening

Vad är en frivillig resursgrupp, FRG?

Vid samhällskriser kan kommunen behöva förstärkning från frivilliga. Under skogsbranden i Västmanland 2014 och under hösten 2015 hantering av flyktingsituationen kunde vi se vilken kraft det finns i frivilligheten. Genom att i förhand organisera frivilliga kan kommunen bättre dra nytta av engagemanget när en kris väl inträffar. Det finns ett koncept för detta som kallas för Frivilliga Resursgrupper (FRG). Konceptet bygger på samverkan med befintliga frivilligorganisationer.

Deltagare och ledare i FRG rekryteras från frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Som medlem går du en utbildning för att lösa de uppgifter som väntar. Basutbildningen (36 timmar) är allmän och innehåller bland annat kunskap om vårt sårbara samhälle, kriskommunikation, första hjälpen, hjärt-/lungräddning, allmän brandkunskap samt hur man driver en trygghetspunkt. Basutbildningen kommer senare att kompletteras med utbildningar, studiebesök och övningar som anses lämpliga för ditt uppdrag.

Är ni intresserade kan ni ringa eller maila FRG-ansvariga:

Magnus 0760-05 19 73 eller Mikael 0731-80 17 53
mail: frg.karlshamn@gmail.com

Mer information om FRG finns på frivilligaresursgruppen.se

FRG: Denna bild är taget under ett av FRG:s skarpa uppdrag under sommaren 2023. Under Östersjöfestivalen var FRG trafikvakter åt kommunen vid speciella avspärrningar. Så uppdraget gick ut på att flytta bilen som var vägspärr när blåljuspersonal eller bilar med rätt ackreditering fick passera in på festivalområdet.

FRG

FRG-ansvarig

Magnus Florén

FRG-ansvarig

Mikael Svensson

Kontakt

Ordförande

Johanna Jonsson