Akugrupp PR

PR

Logotyper för akutgruppen.

Här kan du ladda hem logotypen i dess olika varianter.
Längst ned på denna sida finns anvisningar för logotyperna (text och pdf-fil).
Färgkoderna är samma som för Civilförsvarsförbundets logotype, se länk nedan.
Observera att det är dessa koder som gäller. Notera också att visningen av färgerna
kan se annorlunda ut på olika skärmar.


Akutgrupp_Neg_RGB


Logo i färg för vit bakgrund:
Får enbart användas mot vit bakgrund.Ladda ner logon:

För enklare kontorstryck/webb: klicka med högra musknappen på logo-bilden.

För att skriva till akutgruppens egennamn använd typsnittet Helvetica Neue 57 Medium Condensed.
Om det typsnittet inte finns tillgängligt använd Arial och gärna Arial Narrow om det finns. Se anvisningarna
var akutgruppens egennamn ska skrivas.

För tryckeriarbeten:
Akutgrupp_Neg_CMYK

Akutgrupp_Namnlo¦ês_Neg_CMYK


Akutgrupp_RGB


Logo i färg för vit bakgrund:
Får enbart användas mot vit bakgrund.Ladda ner logon:

För enklare kontorstryck/webb: klicka med högra musknappen på logo-bilden.

För att skriva till akutgruppens egennamn använd typsnittet Helvetica Neue 57 Medium Condensed.
Om det typsnittet inte finns tillgängligt använd Arial och gärna Arial Narrow om det finns. Se anvisningarna
var akutgruppens egennamn ska skrivas.

För tryckeriarbeten:
Akutgrupp_CMYK

Akutgrupp_Namnlo¦ês_CMYK


Regler för hur logotypen ska användas:

  • Logotype får ej användas i kommersiella sammanhang utan skriftligt tillstånd från Civilförsvarsförbundet info@civil.se
  • Logotypens utseende får inte ändras utan tillstånd.
  • Formen på logotypen får inte förvrängas. Symbolen får inte heller förses med ramar, ringar eller andra effekter.
  • Logotypen ska förekomma, enligt anvisningarna, med akutgruppens egennamn, exempelvis Örebro-Värmland.
  • All användning av Civilförsvarsförbundets akutgrupps-logotype förutsätter att den används i enlighet med anvisningarna.

Ytterligare anvisningar för hur logotypen ska kombineras med akutgruppens egennamn hittar du här: Anvisning loggor 20150615 inklusive akutgruppens egennamn

Färgkoderna är samma som för Civilförsvarsförbundets övriga logotyper. Du hittar dem i ett pdf-dokument längst ned på följande sida: Färgkoder