Projekt ROLIS – Robust livsmedelsförsörjning genom samverkan

Vänersborgs civilförsvarsförening ingår i Beredskapsodlingsprojektet ROLIS, Robust livsmedelsförsörjning genom samverkan, under 2024–2025. Tillsammans med andra aktörer undersöker vi möjligheterna till att lokalt odla och förädla proteingrödor för humankonsumtion.

Sju kommuner samverkar i projektet; Essunga, Götene, Lidköping, Vara, Vänersborg och Skara, med Grästorp som projektägare. Projektet genomförs dessutom i samverkan med RISE, Hushållningssällskapet Västra, Agro Väst, Civilförsvarsförbundet, Naturbruksförvaltningen, LRF och Lokalproducerat i Väst. Därutöver kommer lantbrukare och förädlingsföretag att bjudas in att medverka.

Genom att kroka arm och använda varandra till det vi gör bäst kommer de sju medverkande kommunerna tillsammans med de sju kunskapsorganisationerna och det lokala näringslivet tillsammans verka för att hitta lösningar på utmaningar kopplade till framtidens livsmedelsförsörjning.

Hur kan vi äta mer av den mat som produceras lokalt? Vad går att förädla som idag är svinn? Kan vi odla andra saker i framtiden och vad äter och odlar vi i kristid?

Demoodling
För att lära mer om odling och förädling av nischgrödor genomför projektet demonstrationsodling både på försöksgårdar och hemma hos vanliga lantbrukare. Vilka grödor som testodlas bestäms när projektet har identifierat efterfrågan och behov från marknaden samt tillgång på mängden utsädesfrö.

Cirkulära flöden
ROLIS vill bidra till att nya affärsmodeller skapas där sådant som idag är restprodukter och sidoströmmar kan bli till nya livsmedelsprodukter, för att på så vis göra livsmedelskedjan mer cirkulär. Detta kommer vi göra genom att utveckla nya produkter från nischgrödor och sidoströmmar tillsammans med RISE, Lokalpriducerat i Väst, livsmedelsindustri och småförädlare.

Beredskapsprodukter
Genom en egen småskalig testbädd kommer ROLIS ta fram prototyper av lokalt odlade och förädlade livsmedelsprodukter som kan fungera so beredskaps-/krismåltider. Dessa kommer sedan testlagas i storkök och på överlevnadskurser.

Information och kommunikation
Under projektets gång kommer vi löpande arbeta med spridning av erfarenheter, kunskaper, samarbeten och nya affärsmodeller. Både i skrift och bild samt vid 4 st kunskapsseminarier.