Civilförsvarsförbundet Vänersborg

Välkommen till Vänersborgs civilförsvarsförening!

Vänersborgs civilförsvarsförening är ansluten till Sveriges Civilförsvarsförbund, som är en frivillig försvarsorganisation. Vi finns för att du, och alla andra i Sverige, ska kunna klara av en krissituation. Sveriges Civilförsvarsförbundet har sedan starten 1937 varit en del av det civila försvaret.

Föreningens viktigaste verksamhet är

  • information för en bättre civil beredskap
  • kurser för vuxna, ungdomar och barn
  • hjälpa till i nödlägen där samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

Bli medlem

Vänersborgs civilförsvarsförening välkomnar nya medlemmar! Medlemsavgiften för år 2024 är 175:- för enskild medlem och 225:- för familjemedlemskap. På denna sida kan du läsa mer om hur det är att vara medlem hos Sveriges Civilförsvarsförbund.

Styrelsen

Ordförande: Bo Nilsson
Vice ordförande: Helena Eriksson
Kassör: Barbro Ekman
Registerombud: Barbro Ekman
Registerombud: Bo Nilsson
Sekreterare: Göran Ekman
Ledamot: Marita Martinelle
Ledamot: Marita Nilsson
Ledamot: Rose-Marye Rosheden
Ledamot: Shadi Salaimeh

Kontakta oss

Ordförande

Bo Nilsson

Distriktsordförande

Barbro Ekman

FRG – Frivilliga Resursgruppen

Frivilliga Resursgruppen finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas vid en större samhällsstörning. FRG kan bland annat hjälpa till med utrymning, informationsspridning och hantering av nödvatten. Resurserna i FRG rekryteras från frivilligorganisationer. MSB bekostar den lokala FRG-grundutbildningen genom uppdragsmedel till Sveriges Civilförsvarsförbund.

Läs mer om FRG

Utbildningar

Vi erbjuder kostnadsfria utbildningar till allmänheten. Utbildningskonceptet ”Din trygghet” består av flera delkurser, bland annat Hemberedskap, Totalförsvarsinformation och Hjärt-lungräddning. Utbildningen ”Rädd eller beredd?” handlar om din egen beredskap vid en samhällskris. Vi kan även erbjuda utbildningar till personal hos företag, myndigheter och organisationer.

Läs mer om våra utbildningar