Civilförsvarsförbundet Ulricehamn

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Ulricehamn

Vårt moderna samhälle är bekvämt och praktiskt – så länge det fungerar som det var tänkt. Men det är också väldigt sårbart. Om det blir ett längre elavbrott, översvämning, eller du blir isolerad i en snöstorm – vad gör du då?

Civilförsvarsföreningen arbetar med enskilda människors skydd och säkerhet. I våra korta kurser lär vi dig hur du klarar dig när något oväntat händer.

På tre timmar lär vi dig att bli både säkrare och tryggare i sådana situationer.

Kontakta oss för mer information.