Civilförsvarsförening Uddevalla

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Uddevalla

 

                                                                                                                              Foto: Arne Lysell

 

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med inriktning på säkerhet.

Förbundet är en riksorganisation med lokala föreningar i kommuner över hela landet.

 Civilförsvarsförbundet Uddevalla är en lokal ideell förening som verkar i Uddevalla kommun.

Vi informerar och utbildar om säkerhet, både till vardags och vid kriser i samhället.

 

Frivilliga Resursgruppen, FRG Uddevalla

Vi hjälper genom vår organisation Frivilliga Resursgruppen, FRG. Gruppens uppgift

är att finnas till hands när de ordinarie kommunala resurserna behöver förstärkas.

Frivilliga Resursgruppen i Uddevalla är upprättad i samarbete med Uddevalla kommun.

 

Är du intresserad av Frivilliga Resursgruppen

 Läs om hur du får mer information under fliken Aktuellt FRG

 

 

VÄLKOMMEN MED I CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET UDDEVALLA