Civilförsvarsförbundet Svenljunga

                                   bv206-svenljunga

Välkommen till Svenljunga Civilförsvarsförbund

  • Svenljunga Civilförsvarsförbund är en del av den rikstäckande organisationen Sveriges Civilförsvarsförbund.  Vi består av en styrelse, över 100 medlemmar, samt en aktiv Frivillig Resursgrupp.
  • Svenljunga Civilförsvarsförbund är verksamma inom kommunens gränser för att hjälpa och bistå samhället vid olyckor eller i kristider. Vi arbetar med frågor som rör skydd, trygghet, överlevnad och krishantering.
  • Svenljunga Civilförsvarsförbund har logistik som specialisering.
  • Vi äger två Bandvagnar av typen BV 206 och en Terrängbil Typ-11 ”Valpen”, som bemannas och underhålls av vår Frivilliga Resursgrupp (FRG).
  • Vid ett ovädersscenario t.ex. snöstorm kan vi med bandvagnar och terrängbil bistå i evakuering av äldreboenden, hjälpa färdtjänst att nå ut med mat/mediciner, transportera människor och stötta kommunen eller räddningstjänsten i diverse terrängrelaterade uppgifter. Vi är även tränade att hantera administrativa uppgifter som kan uppstå vid evakueringar eller mottagning av människor.