Civilförsvarsförbundet Stenungsund

Välkommen

 

Föreningen Civilförsvarsförbundet Stenungsund är en frivillig organisation som utbildar, informerar och hjälper.
Vi ska verka för att invånare i Stenungsund får sådan kunskaper och färdigheter att de kan agera på ett riktigt sätt i svåra och onormala situationer. Som medlem i föreningen kan du lära dig mycket inom många olika områden, kunskaper som du sedan kan förmedla till andra människor.

Välkommen som medlem i Civilförsvarsförbundet Stenungsund.

Civilförsvarsförbundet har utbildnings- och utvecklingsansvaret för Frivilliga Resursgrupper (FRG).
FRG består av människor som kallas in på begäran av kommunen i utsatta lägen, till exempel vid en större olycka eller när något annat extraordinärt inträffar. FRG förstärker, avlastar eller kompletterar samhällets resurser.

De som ingår i en FRG kommer från olika samhällsgrupper och yrken men har det gemensamt att man
gått en 40 timmars FRG utbildning som Civilförsvarsförbundet arrangerar.

Är du också angelägen om att vårt samhälle ska fungera även vid en kris, då kan FRG vara något för dig

Kontakta FRG ansvarig i Stenungsund