Civilförsvarsförbundet Lerum

Välkommen till Civilförsvarsförbundet i Lerum

Vårt tips: Kolla – hur förberedd är du?

  • Hur har du förberett dig hemma om något händer?
  • Vad vet du om kommunens beredskap?
  • Har du varit med om någon kris som inneburit problem med mat, vatten eller värme?
  • Känner du till civilförsvarsföreningens verksamhet där du bor?

 

 

Civilförsvarsförbundet kurser ger kunskaper som gör dig ordentligt förberedd för krissituationer.

Kontakta oss för mer information.