Civilförsvarsförbundet De tio öarnas/Öckerö

Välkommen till De tio öarna och Öckerös civilförsvarsförening

Kan du ordna med vatten i en krissituation?

  • Har det varit något avbrott på vattenförsörjningen i ditt bostadsområde?
  • Vet du något om vattenledningsnätet i kommunen?
  • Har du kunskap om kommunens beredskap i vattenfrågor?
  • Hur många dunkar och hinkar har du hemma?
  • Var ligger närmaste brunn, sjö eller vattendrag som du tror kan användas som reservvatten?
  • Hur kan man rena vatten?

Detta är ett exempel på frågor som vi tar upp på våra korta, kostnadsfria kurser i ”Säkerhet till vardags och vid kris”.
Kontakta oss för mer information om kurserna.