Civilförsvarsförening Bengtsfors-Säffle-Åmål

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Bengtsfors-Säffle-Åmål

kurs-frgcamplost-actionbildvilse_kramar 

 

TRYGGHET, SÄKERHET, SKYDD OCH ÖVERLEVNAD!

Civilförsvarsförbundet Bengtsfors-Säffle-Åmål arbetar med frågor som rör enskilda människors trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad. Vår verksamhetsidé är att förmedla kunskaper och färdigheter till människorna i samhället, vilket ökar den enskildes förmåga att själv förebygga och avhjälpa olika slags nödsituationer.


Föreningen ingår i Civilförsvarsförbundet som är en idéburen,

medlemsdriven organisation som finns till för att utbilda, informera och hjälpa.

På uppdrag av kommunerna anordnar vi utbildning i FRG, frivilliga resursgrupper, som kan finnas till hands

när kommunen behöver förstärkas i utsatta lägen, ex vid större olycka eller krissituation.

Vill du veta mer??

Tag kontakt med ordförande Barbro Ekman eller v.ordförande Mari Jansson. Se vidare kontakta oss

e-post: bengtsfors-saffle-amal@civil2.se