Samverkan mellan frivilliga försvars organisationer i Västernorrland

26:e mars deltog Civil på första fysiska mötet i samverkansforumet för Västernorrland tillsammans med FAK, Bilkåren, Frivilliga Försvarsutbildarna, Frivilliga Radio Organisationen och Röda korset tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland. Tidigare har en digital träff arrangerats i detta försök att få i gång ett regionalt samverkansforum (FOS). Samtliga fem Civilföreningar i Västernorrland var representerad på träffen.

Nyhet från Länsstyrelsens hemsida: