Efter Sollefteås årsstämma mars 2023

Styrelsen utökades med 2 medlemmar, en ny valberedare blev resultatet efter 2023 års årsstämma för Civilförsvarsföreningen i Sollefteå.

Så ser det ut efter stämman (och konstituerande möte):

Ordförande Tomas Lindberg omval 1 år

Vice Ordförande Jeanette Lidén omval två år

Sekreterare Nils Berglund (ett år kvar på mandat)

Kassör Andreas Molin (ett år kvar på mandat)

Styrelseledamot: Marie Gjersvold nyval 2 år

Styrelseledamot: Stina Näslund nyval 2 år

Suppleant: Yibrah Mehari omval 1 år

Revisor Jenny Domej omval 1 år

Valberedning Camilla Holmberg nyval 1 år

Medlemsavgift fastställdes till 175:- per person eller 225:- för familj