Civilförsvarsförbundet Kramfors

Vi arbetar för din säkerhet!

Civilförsvarsförbundet arbetar inom området skydd, säkerhet, trygghet och överlevnad.
Genom korta kurser till allmänheten för vi ut kunskaper om hur man klarar t ex nödsituationer utomhus, längre elavbrott,
förorenat dricksvatten eller längre tids isolering.
Vi arbetar för ett robust samhälle, där människor kan förebygga och hantera störningar i samhällssystemen, andra kriser
eller olyckor.
Syftet är att öka människors förmåga att kunna ta ansvar för sig själva i alla situationer.

En organisation för alla

Vi är en frivillig, religiöst och politiskt obunden organisation som verkar för att stärka demokratin och människovärdet.

Vill du bli medlem?