Civilförsvarsförbundet Vindeln

Bli medlem hos oss innan det händer!

Civilförsvarsförbundet arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad.

Vår viktigaste uppgift är att förmedla kunskap om hur du klarar dig i utsatta lägen, när sådant som blivit självklart i samhället inte längre fungerar. Till exempel vid ett elavbrott eller när dricksvattnet förorenas. Eller då man blir isolerad under en snöstorm. Eller hamnar i en nödsituation ute i naturen.

 Du hittar oss på 300 platser runt om i Sverige där vi har lokalföreningar som kan arrangera kurser och ge dig information. Hjälp med att sprida kunskap och skapa trygghet får vi också genom våra 23 000 medlemmar. Många av dem med värdefull erfarenhet av hur man löser problem i krissituationer.

Är du intresserad av en kurs eller vill du bli medlem?
Kontakta ordförande Bo-Lennart Olofsson, kontakt se nedan.