Civilförsvarsförbundet Skellefteå

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Skellefteå

Vi erbjuder våra medlemmar grundläggande utbildningar och aktiviteter av olika slag.

Vi anlitas i olika sammanhang som volontärer med syfte att stödja och hjälpa.

Vi jobbar aktivt inom FOS i Skellefteå


Se våra kortfilmer om grundbehoven, klicka på länken  http://www.civilung.se/web/

Civilförsvarsförbundet arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad.

Vår viktigaste uppgift är att förmedla kunskap om hur du klarar dig i utsatta lägen, när sådant som blivit självklart i samhället inte längre fungerar. Till exempel vid ett elavbrott eller när dricksvattnet förorenas. Eller då man blir isolerad under en snöstorm. Eller hamnar i en nödsituation ute i naturen.

Vi utbildar dig gärna inom Första hjälpen, Hjärt-och lungräddning, Hemberedskap, Allmän brandkunskap, Säkra seniorer och Säker tillsammans med barn.

Som medlem deltar du i en organisation som aktivt medverkar i uppbyggnaden av det civila försvaret. Du får utbildningar och kontinuerlig information

Är du intresserad av en kurs eller vill du bli medlem?

Kontakta instruktör/utb ansv Lena Lundman Westberg 070-5517416  lenalundmanwestberg@civil2.se

eller instruktör Anders Broberg 070-5633736 kajb52@hotmail.com