Civilförsvarsförbundet Dorotea

Dorotea civilförsvarsförening
lär dig klara av svåra situationer.

Med vår självskyddskurs får du förmåga att förebygga och hantera olyckor, kriser och katastrofer både i fred och i krig. Det moderna samhället är mycket sårbart, men hot och risker går ofta att förebygga. Om en olycka eller kris ändå inträffar så kan rätt kunskap vara skillnaden mellan just kris eller katastrof.

Är du intresserad av en kurs eller vill du bli medlem?
Kontakta då ordförande Stefan Eriksson, 210 37.Dorotea Hemvändardagar juli 2009.