Civilförsvarsförbundet Bjurholm

Välkommen till Bjurholms civilförsvarsförening!


Bjurholms totalförsvarsråd övar oktober 2009.


Bjurholms civilförsvarsförening
lär dig klara av svåra situationer.

Med vår självskyddskurs får du förmåga att förebygga och hantera olyckor, kriser och katastrofer både i fred och i krig. Det moderna samhället är mycket sårbart, men hot och risker går ofta att förebygga. Om en olycka eller kris ändå inträffar så kan rätt kunskap vara skillnaden mellan just kris eller katastrof.

Civilförsvarsförbundet är, tillsammans med Svenska Röda Korset och Svenska Brandförsvarsföreningen, en självskyddsorganisation.

2001 tilldelades Bjurholm priset ”Årets Beredskapskommun”.

Är du intresserad av en kurs eller vill du bli medlem?
Kontakta då ordförande Sven-Lennart Johansson, 109 65.