Civilförsvarsförbundet Dag

Dagen tillbringades i Sunne och på Södra Vikens Dag. I ett strålande väder och många intressanta kom och var intresserade utav Krisberedskap. Det delades ut broschyrer och informerades.

Vi valde även att visa hur man kan rena vatten genom en s k Katadyn.