Vilka resurser har vi i föreningen och FRG?

Civilförsvarsföreningen

Håller föredrag om Krisberedskap

Totalförsvarsinformation

Övningar inom FRG

Ute och informerar om Civilförsvarförbundet, om vad vi gör osv. Vid olika evenemang ofta ihop med Säkerhetssamordnare alt. Räddningstjänsten, inom kommunerna.

Vi säljer div. överlevnadsprodukter, som underlättare vid kriser tex. vevradio, triangakök osv.

Vi organiserar och utbildar medlemmar i FRG Grundutbildning. Där kommunkunskap, kriskommunikation och hlr ingår mm.

FRG i Västra Värmland

FRG hjälper kommunerna vid skärskilda händelser då ordinarie personal inte räcker til, tex. vid skogsbrand, hjälpinsatser som transporter, bevakning och dokumentera spontanfrivilliga.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20180217_090820-kopia-1024x768.jpg

Vi är ca. 75 st utbildade FRG:are med 36 timmars utbildning.

Vi är 6 st FRG Ansvariga och 7 FRG Ledare

Vi har kokmöjligheter för större kök samt ett antal värmekaminer brukbara vid ev. strömavbrott.

Dräneringspumpar och mindre elverk.

Vi har FRG Grundutbildning ca. 2 gånger per år. Beroende på lite hur det ser ut i omvärlden och hur kommunernas resurser ser ut.

FRG och Civil Övning