Värme

Värmeförsörjningen i dagens bostäder är ofta beroende av elektricitet på något sätt för att det skall fungera. När elen försvinner under vintertid blir bostaden snabbt nedkyld och redan vid 15 grader kommer det kännas ruggigt.

Den kalla luften är tyngre än varm luft och därför blir det alltid kallare först på golven, så se till att komma upp från marknivå och ha något varmt på fötterna. Kyla är också en av de faktorer som påverkar vår arbetsförmåga mest och därför är det viktigt att se till att hålla sig varm. I en krissituation behöver du vara alert och kunna tänka klart.

För att få extra värme i en kall bostad kan du:

 • Vistas i ett mindre rum, gärna med ett fönster mot söder, och som ligger på övervåningen.
  Isolera fönster och dörrspringor med hjälp av gardiner, filtar och mattor. I flerfamiljshus väljer
  du rummet intill eller ovanpå/under det rum som din granne håller varmt. Stäng till mot övriga
  kalla rum.
 • Bygg en koja av filtar med hjälp av möbler. Värmen hålls bättre kvar inne i kojan än ute i resten
  av bostaden.
 • Lägg mattor på golven och var ordentligt varm på fötterna.
 • Klä dig varmt i flera lager och se till att ha något ordentligt på fötter och huvud.
 • Klara natten bättre genom att sova på en tjock bädd och mycket material som filtar och täcken över dig.
 • Bränn stearinljus eller fotogenlampa med veke
 • Använd fotogen-, sprit- eller gasolkamin, men vid förbränningen bildas kolmonoxid, så vädra emellanåt under
  korta perioder
 • Sov tätt tillsammans, varje människa avger cirka 75 W genom sin kroppsvärme

Kolmonoxidfara

Vid förbränning bildas kolmonoxid. Vädra kort men rejält och ofta om du använder kok- eller värmeapparater, som förbrukar mycket syre. Tänk på att eldriven, mekanisk ventilation inte fungerar vid elavbrott.

Brandrisk

 • Se upp med ljus i fönster!
 • Håll bränslen och öppna lågor åtskilda!
 • Förvara inte mer än tillåten mängd bränslen i bostaden.
 • Förvara bränsle i godkända kärl.
 • Ha alltid brandsläckningsutrustning tillgänglig.

Innan strömmen kommer tillbaka ska du stänga av alla elektriska element och andra större strömförbrukare.
När strömmen återkommer slår du i mycket långsam takt på en apparat i taget.

Tips på bra saker att ha i krislådan

Värmeljus
Filtar
Sovsäck
Varma kläder
Reservkamin
Eldstål
Tändare och tändstickor
Tätningslister och isoleringsmaterial