Studsmattor

 


Säkerhet på studsmattor

Att hoppa studsmatta är både kul och en bra träning men det gäller att vara försiktig. Enligt statistiken är det upp till 5000 barn som skadar sig på studsmattor varje år.

När du köper en studsmatta måste du se till att köpa en studsmatta med vadderad kant och att det inte är något mellanrum mellan kanten och själva mattan.

Något annat som är viktigt att köpa till sin studsmatta är skyddsnät så att ingen ramlar av.

Inte mer än två barn åt taget får hoppa på mattan, annars finns det risk för kollision och skador.

Underlaget under mattan ska vara mjuk, det ska inte finns träd eller något annat hårt under mattan. Man ska inte heller ha hårda leksaker och föremål på mattan. För att säkra mattan ännu mer kan man gräva ner den en bit.

Leksakerna som ska användas på mattan måste vara CE-märkta.

Se till att inget barn kan krypa under studsmattan när någon annan använder den. Stor risk för allvarlig skada på barnet.

Till sist men kanske det viktigaste, man får inte hoppa på mattan samtidigt som man har något i munnen eller när mattan är våt.

Källa: trampolinspecialisten.se
Bild: Springfree trampoline@flickr.com