Pandemifaser

WHO:s klassificering av smittsamma sjukdomar

WHO använder sig av ett system med sex faser i sina bedömningar av hur allvarlig spridningen av en smittsam sjukdom är. När infektionssjukdomen sprids snabbt bland människor och inte begränsar sig till enstaka länder (fas 5 och 6) kallas den en pandemi.

Fas 1: Av de virus som cirkulerar bland djur märks ingen vidare risk för mänskliga fall.
Fas 2: Ett influensavirus har bevisligen smittat från djur till människa, ses därför som ett ”potentiellt pandemihot”.
Fas 3: Något fler fall av spridning från djur till människa, men mellan människor finns ingen eller mycket begränsad smittspridning.
Fas 4: Viss ökning av smittspridningen mellan människor.
Fas 5: Betydande smittspridning mellan människor i minst två länder.
Fas 6: Snabb och ihållande spridning mellan människor i minst två delar av världen.
Källa: WHO